cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu. 

Studia obejmują zajęcia z:


-         gimnastyki,
-         zespołowych gier sportowych,
-         lekkoatletyki,
-         pływania i ratownictwa wodnego,
-         gier i zabaw ruchowych,
-         rytmu, muzyki, tańca,
-         sportów zimowych,
-         sportów różnych,
-         rekreacji,
-         turystyki,
-         teorii wychowania fizycznego,
-         teorii sportu, metodyki wychowania fizycznego,
-         wychowania zdrowotnego,
-         korekcji wad postawy,
-         biologicznego rozwoju człowieka,
-         anatomii,
-         biologii,
-         fizjologii,
-         biomechaniki,
-         pedagogiki,
-         psychologii.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających ukończone studia wyższe oraz uprawnienia nauczycielskie.

Informujemy że kierunek jest również skierowany do absolwentów AWF kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej o profiulu Tancerz Nauczyciel.


Czas trwania:

3 semestry, tryb weekendowy,
Ilość godzin: 510 (w tym praktyki nauczycielskie 150 h)

 

Korzyści:

Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jako drugiego przedmiotu w placówkach oświatowych,
- samodzielne planowanie i realizacja aktywności fizycznej służące zdrowiu oraz wypoczynkowi,
- promowanie zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym.


Studia kończą się uzyskaniem:
- Świadectwa Studiów Podyplomowych Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli


Wymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela),
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
4.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.
 
Program
L.p. PrzedmiotLiczba
 godzin
ogółem
Liczba
godzin wykładów
Liczba
 godzin
ćwiczeń
 1.      Teoria i metodyka gimnastyki22418
 2.     Teoria i metodyka piłki nożnej1028
 3.     Teoria i metodyka piłki ręcznej1028
   4.Teoria i metodyka piłki siatkowej1028
  5.     Teoria i metodyka   koszykówki1028
  6.     Teoria i metodyka Lekkiej Atletyki20416
  7.     Teoria i metodyka pływania221012
  8.     Zabawy i gry ruchowe14-14
  9.     Rytmika i taniec8-8
10. Sporty zimowe1064
11.  Sporty różne1064
12.  Organizacja szkolnych zawodów sportowych i wycieczek turystycznych8-8
13.  Teoria wychowania fizycznego1284
14.  Teoria sportu1266
15.  Dydaktyka Wychowania Fizycznego602040
16.  Edukacja zdrowotna1385
17. Gimnastyka korekcyjna1064
18.  Biologiczny rozwój człowieka1046
19.  Anatomia1468
20. Fizjologia16610
21.  Biologia1010 -
22. Biomechanika1046
23. Pedagogika18612
24. Psychologia1688
25. Praktyki dydaktyczne150-150
26. Seminarium dyplomowe55-
 Ogółem510135375
Kadrakierownik: dr J. Adrian
Cennik1600 zł/semestr
Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup min. 20 osób proponujemy zniżki
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 
 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl