baner_dziendziecka-22-4 rekrut_2022-1 gabinet_diet_22-7

 

cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunkuUkończenie studiów daje możliwość:
 
- nauczania w szkołach średnich o profilu turystyczno-hotelarskich, w przypadku posiadania uprawnień pedagogicznych,
- pracy w biurach turystycznych,
- pracy w obiektach hotelarskich,
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie.

Studia obejmują zajęcia z

- teorii organizacji i zarządzania,
- polityki turystycznej,
- socjologii z elementami psychologii pracy,
- prowadzenia negocjacji i podejmowania decyzji,
- polityki kadrowej – zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim,
- ekonomiki turystyki i hotelarstwa,
- analizy ekonomicznej i finansów przedsiębiorstw,
- marketingu w turystyce i hotelarstwie,
- podatków i ubezpieczeń w sektorze usług turystycznych i hotelarskich,
- turystyczno –hotelarskiego zagospodarowania przestrzennego,
- prawa w turystyce i hotelarstwie,
- informatyki w turystyce i hotelarstwie,
- metod i technik obsługi turysty i gościa hotelowego,
- protokołu dyplomatycznego,
- geografii turystycznej.

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych.

Czas trwania:

3 semestry, tryb weekendowy
Ilość godzin 390 (w tym praktyki)

Korzyści:

Konkretne kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania w szkołach o profilu turystyczno-hotelarskich (w przypadku posiadania uprawnień pedagogicznych) w kwalifikacjach
T11: Planowanie i realizacja usług w recepcji,
                        T12: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
                        T13: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
                        T14: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
 

Studia trwają 3 semestry i są dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

 

Zdobycie umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i hotelarskimi oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w sektorze turystyki i hotelarstwa,
 
Pozyskanie kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi.                      .
 
Zdobycie umiejętności w organizacji imprez i usług turystycznych np.. w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, ośrodkach wellness&spa, ośrodkach jeździeckich.
 
Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich.
 
                               
Zajęcia terenowe realizowane będą we współpracy z podmiotami turystycznymi (biura podroży).
 
Praktyki zawodowe odbywać się będą w obiektach hotelarskich, biurach podroży, organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych oraz w organach samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za rozwój turystyki.
 
Zajęcia prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz pracowników innych uczelni współpracujących z AWF i praktyków ekspertów branży turystycznej i hotelarskiej.

 

Studia kończą się uzyskaniem:
- Świadectwa Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
- Certyfikat Pilota Wycieczek Turystycznych


Absolwent z uprawnieniami pedagogicznymi otrzymuje kompetencje zawodowe do prowadzenia przedmiotów kierunkowych z dziedziny turystyki i hotelarstwa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Dz.U. 2012 poz. 131).

 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

Program

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin ogółem

(wyk. i ćw.)

Liczba godzin wykład

Liczba godzin ćwiczeń

Punkty ECTS

Egzamin (E)

Zaliczenie (Z)

Semestr

1.

Teoria organizacji 

i zarządzania

15

15

-

1

E

I

2.

Polityka turystyczna

 

10

10

-

2

E

I

3.

Socjologia z elementami psychologii pracy

10

10

-

1

Z

I

4.

Prowadzenie negocjacji              

 i podejmowanie decyzji

12

12

-

1

E

II

5.

Polityka kadrowa                      

w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelach

6

3

3

1

Z

I

6.

Ekonomika turystyki                   

 i hotelarstwa

10

10

-

1

E

I

7.

Analiza ekonomiczna               

 i finanse przedsiębiorstw

10

-

10

1

Z

I

8.

Marketing w turystyce              

 i hotelarstwie

18

12

6

2

E

II

9.

Ubezpieczenia

15

15

-

1

E

II

10.

Zagospodarowanie przestrzenne

z elementami budownictwa turystycznego
i hoteli

15

10

5

1

E

II

11.

Prawo w turystyce                   

 i hotelarstwie

15

6

9

1

Z

I

12.

Informatyka w turystyce 
 i hotelarstwie

22

2

20

2

Z

I

13.

 

Obsługa ruchu turystycznego-teoria

12

 

 

7

 

 

5

 

                 

4             

E

I

13.

a

Obsługa ruchu turystycznego praktyka

20

-

20

2

Z

II

14.

Funkcjonowanie zakładu hotelarskiego

12

7

5

4

E

I

15.

Geografia turystyczna

7

7

-

1

Z

II

16.

Ćwiczenia terenowe

60

-

60

4

Z

II–40

III–20

17.

Protokół dyplomatyczny

12

4

8

1

Z

II

18.

Seminarium dyplomowe/ Egzamin dyplomowy

5

-

5

4

E

III

19.

Praktyki w biurach turystycznych, hotelach i ośrodkach sportu
i rekreacji

90

-

90

5

Z

III

20.

Programowanie rekreacji

6

6

-

2

E

I

21.

Nordic walking

8

-

8

1

Z

II

 

RAZEM

390

136

254

43

-

Kadradr Agnieszka Wartecka-Ważyńska
Cennik1600 zł/semestr
Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup, min. 20 osób proponujemy zniżki
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 
 

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl