cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Wymagania dla Kandydatów:

Co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy lub 5-letni staż zawodniczy.


Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy.
Program obejmuje 250 godzin programowych, zawiera 80 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym.

 

Korzyści:

Program zgodny z wymogami Polskich Związków Sportowych,
- program opierający się w dużym stopniu  na zajęciach praktycznych  na wyposażonych obiektach związanych z daną dyscypliną  sportową,
- opanowanie zasad procesu szkoleniowego na różnych szczeblach poziomu sportowego z danej dyscypliny,
- utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pozwalające na dalsze doskonalenie w danej dziedzinie sportowej.


Studia kończą się uzyskaniem: 
- Świadectwa Studiów Podyplomowych Trenera AWF
- Dyplomu TreneraWymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Jedno zdjęcie dyplomowe (4,5 x 6,5 cm) - zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem,
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego,
6.) Oświadczenie o niekaralności,
7.) Udokumentowany co najmniej roczny instruktorski staż zawodowy lub 5-letni staż zawodniczy.


 

Program
Lp.PrzedmiotLiczba godzin ogółemLiczba godzin wykładLiczba godzin ćwicz.Z/EECTS
1.
Biomechanika sportu
 
66-Z3
2.Fizjologia sportu1138Z4
3.Odnowa biologiczna               w sporcie33-Z1
4.Pedagogika sportu55-Z2
5.Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych33-Z1
6.

Psychologia sportu

55-Z2
7.Teoria sportu oraz metodyka treningu sportowego18810E6
8.Techniczne środki nauczania i treningu523Z2
 
9.
Biochemia sportu
 
88-Z3
10.Zarządzanie klubem
i obiektem sportowym, elementy marketingu
5 5-Z1
11.Żywienie i wspomaganie sportowców55-Z2
12.Zakres badań w sporcie oraz pierwsza pomoc66-Z2
13.Teoria i metodyka kierunkowej dyscypliny sportu1202397E25
14.Praktyka trenerska w UKS lub klubie sportowym50-50Z
6
 
 
RAZEM
 
25082168- 
KadraTrener klasy mistrzowskiej z wybranej dyscypliny
Cennik1600 zł/semestr
Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup min. 20 osób proponujemy zniżki
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 
 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl