cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunkuUkończenie studiów daje uprawnienia pracy menedżerskiej w obiektach sportowych.

Studia obejmują zajęcia z :

- organizacji Kultury Fizycznej,
- zarządzania instytucjami sportowo-rekreacyjnymi,
- marketingu w systemie Kultury Fizycznej,
- organizacji imprez sportowych,
- psychologicznych i socjologicznych podstaw zarządzania sportem,
- negocjacji i kierowania zebraniami,
- zarządzania finansami,
- podstaw prawnych,
- protokołu,
- etykiety,
- wizerunku i ceremoniału sportowego,
- treningu menedżera sportu,
- public relations,
- funkcjonowania biura sportowego,
- bezpieczeństwa i higieny w systemie Kultury Fizycznej,
- pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność sportową


Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych.


Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy,

Ilość godzin: 255
 


Korzyści:

Ukończenie studiów daje uprawnienia pracy menedżerskiej m.in. w obiektach sportowych,
- zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków,                            
- możliwość awansu zawodowego, podwyższenie kwalifikacji zawodowych.


Studia kończą się uzyskaniem:
Świadectwa Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Sportem 
- Dyplomem Menedżera Sportu

 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Jedno zdjęcie dyplomowe (4,5 x 6,5 cm) - zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem,
4.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

Program
Lp.PrzedmiotLiczba
godzin
 ogółem
Liczba
godzin
wykład
Liczba
godzin
 ćwicz.
1.Organizacja kultury fizycznej w Polsce15105
2.Zarządzanie instytucjami sportowo -rekreacyjnymi15105
3.Marketing w systemie kultury fizycznej15105
4.Organizacja imprez sportowych201010
5.Psychologiczne podstawy zarządzania sportem1010-
6.Socjologiczne podstawy zarządzania sportem1010-
7.Negocjacje, podejmowanie decyzji i kierowanie zebraniami15105
8.Zarządzanie finansami w sporcie1010-
9.Podstawy prawne sportu1010-
10.Protokół, etykieta, wizerunek i ceremoniał sportowy1010-
11.Odnowa biologiczna i psychiczna menedżerów sportu1010-
12.Zarządzanie obiektami sportowymi1010-
13.Teoretyczne i praktyczne podstawy sportu, rekreacji ruchowej i turystyki1010-
14.Trening menedżera sportu oraz inicjowanie działalności gospodarczej1010-
15.Bezpieczeństwo i higiena w systemie kultury fizycznej1010-
16.Public relations w sporcie66-
17.Organizacja i funkcjonowanie biura instytucji sportowej44-
18.Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sportową1010-
19.Seminarium dyplomowe55-
20.Praktyki menedżerskie50 50
 RAZEM25517580
Kadrakierownik: dr J. Jóźwiak
Cennik1600 zł/semestr
Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup min. 20 osób proponujemy zniżki
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl