Kursy Trenerskie

Kurs Trenera Sportu AWF Część Ogólna

-
Kurs Certyfikowanego Trenera Sportu AWF (konkretna dyscyplina sportu)

-

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Kurs Trenera Sportu AWF obejmuje 250 godzin programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu co najmniej II Klasy lub certyfikowanego trenera AWF i zawiera 80 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym
     
  • Wymagania które należy spełnić aby ukończyć Kurs Trenera Sportu AWF to:
    • wykształcenie maturalne,
    • co najmniej roczny udokumentowany staż instruktorski lub 5-letni staż zawodniczy,
    • złożenie wraz z dokumentacją pisemnego oświadczenia o niekaralności
Trener Sportu AWF jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej we wszystkich obszarach sportu wyczynowego nie wymagającej licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl