Aby zapisać się na kurs należy przesłać na naszego maila : wybrany kurs, imię, nazwisko, numer telefonu. 
Następnie prosimy przesłać pocztą formularz zgłoszeniowy. Resztę wymaganych dokumentów należy złożyć w momencie otrzymania informacji od nas o planowanym uruchomieniu kursu.

KURS INSTRUKTORA SPORTU AWF:

1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Sportu AWF [pdf]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5) - zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Sportu AWF z dyscypliny;...............". Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno być w formacie JPG.
5.) 
Okazanie dowodu osobistego
6.) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
7.) Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]
8.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]


Informacja: Zgdnie z wymogami Porozumienia międzyuczelnianego (AWF) w celu realizacji Kursu Instruktora Sportu i otrzymania uprawnień wymagane jest zaświadczenie z klubu sportowego o odbyciu praktyk instruktorskich w wymiarze 30h, które należy przedłożyć do momentu zakończenia zajęć na Kursie.[doc]
 

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ AWF:

1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF [pdf]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5) - zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF z dyscypliny;...............". Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno być w formacie JPG.
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]
6.) Okazanie dowodu osobistego

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]

 

POZOSTAŁE KURSY I SZKOLENIA / WARSZTATY:


1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs/Szkolenie [pdf]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem) [pdf]
4.) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego [pdf]
6.) Okazanie dowodu osobistego

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]
 

Uwaga: obecni studenci AWF, uczestniczący w Kursach CDKS powinni przedłożyć następujące dokumenty:


1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs/Szkolenie,
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnej legitymacji studenckiej AWF,
3.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego.

 

Dokładny wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie wybranego kursu w zakładce: "Oferta edukacyjna - Szkolenia".

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail:

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia mieści się:
Nowy Budynek Dydaktyczny AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro, pokój 130.

Obsługa słuchaczy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00

 

INFORMACJA:

Osoby, które dopełniły formalności związanych z oficjalnym zgłoszeniem  zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą mailową lub telefonicznie.

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników w grupie, zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursów.

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia prowadzi rekrutację na Kursy przez cały rok.
Termin uruchomienia dyscyplin zależy od liczebności grup. Dostępna jest oferta kursów instruktorskich z wielu dyscyplin sportu. Tryb oraz terminy zajęć dopasowujemy do grup danej specjalizacji i oczekiwań i możliwości Kursantów.

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl