Badanie losów absolwentów
Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.,
filii Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu


Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów AWF. Chcemy dowiedzieć się czy, i w jakim stopniu, wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów okazały się dla Was przydatne w rozwoju kariery zawodowej. Opinie i uwagi posłużą do dokonywania zmian w procesie kształcenia i dostosowania go do oczekiwań zmieniającego się rynku pracy – Wasze zdanie będzie mieć wpływ na ofertę dla kolejnych roczników naszej Uczelni.

Badanie jest poufne i zależy nam na Waszym komforcie. Chcemy, żeby ankieta była anonimowa, ale chcielibyśmy również sprawdzać konkretnie Twoje losy na przestrzeni lat, dlatego wprowadziliśmy opcję zakodowania swojej osoby – wyjaśnimy to w pierwszej części ankiety.

Zebrane przez nasz Dział Marketingu i Karier AWF informacje będą analizowane w formie zbiorczej wyłącznie na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 
TWÓJ UNIKATOWY KOD
Prosimy, żeby Pan/i uzupełnił/a swój unikatowy kod według poniższego wzoru:

Dzień urodzenia • pierwsza litera imienia • pierwsza litera nazwiska • pierwsza litera ukończonego kierunku w ZWKF na AWF Poznań • rok ukończenia studiów.

Przykład: 20JKF2016 czyli 20 - dzień daty urodzenia, Jan, Kowalski, Fizjoterapia, 2016 - rok ukończenia studiów.
 
A. METRYCZKAB. SYTUACJA ZAWODOWA
C. OCENA STUDIÓW
1. Czy był/a Pan/i zadowolony/a z bazy dydaktyczno-sportowej Uczelni?
Proszę ocenić w skali 1  do 5, gdzie 5 oznacza -  bardzo zadowolony,  1 - niezadowolony
2. Czy program kształcenia i sposób prowadzenia zajęć spełniły Pana/i oczekiwania?
Proszę ocenić w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom, 5 - bardzo wysoki poziom zadowolenia
3. Czy był/a Pan/i zadowolony/a z systemu komunikacji i przepływu informacji w Uczelni?
Proszę ocenić w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo słabo a 5 - bardzo dobrze.
4. Czy był/a Pan/i zadowolony/na z aktywności oferowanych poza planem studiów?
Proszę ocenić w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo słabo a 5 - bardzo dobrze.
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety, to dla nas cenne! :)

Powered by BreezingForms
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl