"Byłam w delegacji 8.04 (bieżący miesiąc). Dlaczego nie mam zaliczonych godzin pracy?"

Odpowiedź: Urlopy, delegacje, L4 oraz inne nieobecności są zaciągane z programu kadrowo - płacowego do RCP - a po zakończeniu miesiąca. Dopiero wtedy te dni będą widoczne w systemie jako zaliczone.

"Dlaczego na karcie ewidencji czasu pracy na platformie UniWeb mam „wyjścia prywatne” skoro w tych dniach byłem normalnie w pracy?"

Odpowiedź: „Wejście/wyjście prywatne” producent zastosował dla odróżnienia „wejść/wyjść służbowych” i oznacza zwykłe przyjście oraz wyjście do/z pracy”.

"Jak wygląda odbiór nadgodzin?"

Odpowiedź: Jeśli pracownik ma nadgodziny i chce wyjść godzinę czy dwie wcześniej z pracy to wystarczy zgoda kierownika. W przypadku odbioru całego dnia wolnego należy złożyć wniosek urlopowy w Sekcji Płac i Kadr, na którym trzeba zaznaczyć, że jest to wolne za nadgodziny i z jakiego okresu bądź z jakich dni.

"Pracowałem od 7:00 do 18:00. Dlaczego program nie zaliczył mi nadgodzin?"

Odpowiedź: Praca w godzinach nadliczbowych wymaga pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego. Praca w godzinach nadliczbowych w wymiarze powyżej 2 godzin w ciągu dnia, wymaga również zgody kanclerza. Pismo ze zgodą na nadgodziny należy złożyć w Sekcji Płac i Kadr u osoby zajmującej się RCP-em.

"Dlaczego w wersji z podsumowaniem nadgodzin na moim koncie nie widzę rzeczywistego stanu nadgodzin? Różni się od tego, który widzi kierownik i Administrator RCPa."

Odpowiedź: Na platformie UniWeb w kolumnach z nadgodzinami sumowane są jedynie nadliczbowe minuty/godziny. Program nie uwzględnia niedoborów to znaczy, że nie odejmuje ich od nadgodzin. Problem został zgłoszony do producenta. Do czasu usunięcia różnic dokładny stan można ustalić u bezpośredniego przełożonego lub u Administratora RCP-a.

"Wczoraj za zgodą przełożonego wyszłam z pracy godzinę wcześniej z przyczyn prywatnych. Co mam zrobić żeby odrobić ten czas?"

Odpowiedź: Należy napisać pismo do bezpośredniego przełożonego z prośbą o wyrażenie zgody na odrobienie tego niedoboru w innym (konkretnym) terminie oraz złożyć je w Sekcji Płac i Kadr.

"16.08 miałem urlop z tytułu odbioru nadgodzin. Dlaczego ten dzień nie został naniesiony do RCP i mam niedobór w tym dniu?"

Odpowiedź: Urlop został naniesiony. Jest o nim informacja zarówno w programie kadrowo- płacowym, RCP jak i na papierowej karcie ewidencji czasu pracy. Na raporcie szczegółowym widać w tym dniu „-8 godzin” (w przypadku pełnego etatu), dzięki temu program odejmie ten czas od wypracowanych przez pracownika nadgodzin. Na platformie UniWeb nie ma „minusów”, więc w kolumnie z przepracowanym i zaliczonym czasem pracy będzie „0”.

"W ostatnim miesiącu każdego dnia przepracowałem 8 godzin (pełen etat), 6.07 miałem dzień wolny za przepracowanie dnia ustawowo wolnego od pracy (sobota). Dlaczego na raporcie otrzymanym na koniec miesiąca mam niedobór godzin?"

Odpowiedź: Jeśli pracownik bierze dzień wolny za przepracowanie dnia ustawowo wolnego od pracy, to automatycznie te godziny są odejmowane w miesiącu, w którym zostały wybrane.

"Po ostatnim miesiącu mam niedobór w wysokości – 2:30 . Do kiedy muszę go odrobić?"

Odpowiedź: Rozliczenie nadgodzin oraz niedoborów musi nastąpić do dnia 31 grudnia bieżącego roku, ponieważ obowiązuje nas roczny okres rozliczeniowy. Sugerujemy jednak, by na bieżąco odbierać nadgodziny oraz odrabiać ewentualne niedobory.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl