drugi_nabor_slid--tir drugi_nabor_slid2-2 BANER_zwkf-22-2 ewaluacja_A_2
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że zostały ogłoszone wyniki konkursu dla uczelni o przyznanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2021-2027, którego wniosek w imieniu Uczelni został złożony przez Sekcję Współpracy z Zagranicą w maju 2020 r. Z uwagi na trwającą już od roku sytuację epidemiologiczną covid-19 terminy weryfikacji wniosków i ich wyników były trzykrotnie przesuwane. W dniu 1 marca br. Uczelnia została poinformowana na portalu Europa Funding & Tenders Portal  o przyznaniu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Karty ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027. Karta ECHE jest swoistym znakiem jakości, który uprawnia Uczelnię do ubiegania się o finansowanie projektów edukacyjnych, w tym współpracy z instytucjami z krajów pozaeuropejskich.

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ (np. wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, udział w projektach edukacyjnych dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych,  mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą, wspólne studia magisterskie, partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy i na rzecz umiejętności sektorowych, Europejskie uniwersytety, budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym oraz w dziedzinie młodzieży, działania „Jean Monnet”).

Przyznana Uczelni Karta pozwoli na rozwijanie wszelkich działań, które w prosty sposób mogą przełożyć się na jej umiędzynarodowienie w nadchodzących latach.

eche 2021
karta ECHE 20210305 0001 2
karta ECHE 20210305 0001 3

___________

Pliki do pobrania:

- Karta Erasmusa (ECHE) 
- Erasmus Policy Statement (EPS) w wersji polskojęzycznej
Erasmus Policy Statement (EPS) w wersji anglojęzycznej
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl