legia_akad_2021 baner_filmy_2021 banerek-COVID_2

Inne

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że zostały ogłoszone wyniki konkursu dla uczelni o przyznanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2021-2027, którego wniosek w imieniu Uczelni został złożony przez Sekcję Współpracy z Zagranicą w maju 2020 r. Z uwagi na trwającą już od roku sytuację epidemiologiczną covid-19 terminy weryfikacji wniosków i ich wyników były trzykrotnie przesuwane. W dniu 1 marca br. Uczelnia została poinformowana na portalu Europa Funding & Tenders Portal  o przyznaniu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Karty ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027. Karta ECHE jest swoistym znakiem jakości, który uprawnia Uczelnię do ubiegania się o finansowanie projektów edukacyjnych, w tym współpracy z instytucjami z krajów pozaeuropejskich.

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ (np. wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, udział w projektach edukacyjnych dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych,  mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą, wspólne studia magisterskie, partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy i na rzecz umiejętności sektorowych, Europejskie uniwersytety, budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym oraz w dziedzinie młodzieży, działania „Jean Monnet”).

Przyznana Uczelni Karta pozwoli na rozwijanie wszelkich działań, które w prosty sposób mogą przełożyć się na jej umiędzynarodowienie w nadchodzących latach.

eche 2021
karta ECHE 20210305 0001 2
karta ECHE 20210305 0001 3

___________

Pliki do pobrania:

- Karta Erasmusa (ECHE) 
- Erasmus Policy Statement (EPS) w wersji polskojęzycznej
Erasmus Policy Statement (EPS) w wersji anglojęzycznej

Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel/fax. (87) 428 58 98, (87) 428 59 71

Terminy:
29 czerwca – 12 lipca 2021 r.
14 lipca – 27 lipca 2021 r.
29 lipca – 11 sierpnia 2021 r.
13 sierpnia – 26 sierpnia 2021 r.
21 września – 4 października 2021 r.
6 października – 19 października 2021 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na stopień żeglarza jachtowego.

Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacje, regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. (87) 4285898, 4285971, e-mail: .

Zapraszamy do udziału!!!


Przepraszamy, limit miejsc został osiągnięty. Prosimy o kontakt z Sekcją IT.
Przepraszamy, limit miejsc został osiągnięty. Prosimy o kontakt z Sekcją IT.
Zapraszamy na szkolenie z zakresu obsługi pakietu Microsoft Teams. Szkolenie odbywać się będzie w dwóch turach w Poznaniu i Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Prosimy wybrać odpowiedni formularz z listy poniżej i wypełnić zawarte w nim pola. 

» Szkolenie w części poznańskiej - prosimy o wybranie jednego terminu:
- I termin - 28 września, godzina 9.00-13.00 — [link]
- II termin - 29 września, godzina 9.00-13.00 — [link]

» Szkolenie w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej, godziny szkolenia 9.00-13.00 — [link]
zarządzanie noclegami - roomadmin.pl
projekt eu goliwas logo


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Projektu: „Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!”

Okres Realizacji Projektu: 01-10-2018 do 30-09-2021

Podmioty realizujące projekt:

Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A.
Fundacja Medycyna i Sztuka
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Koordynator projektu po stronie AWF Poznań: dr Magdalena Goliwąs Z Zakładu Rehabilitacji Narządu Ruchu

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Fot. Grzegorz Czajka.
Materiały są własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Rozpowszechnianie ich bez zgody jest zabronione.
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU to projekt, który działa dwutorowo, bowiem z jednej strony zakłada tworzenie i dostosowywanie kierunków kształcenia do wymogów rynku pracy i oczekiwań studentów oraz rozwój ich praktycznych umiejętności i zdobywanie doświadczenia zawodowego, a z drugiej inwestowanie w rozwój kadry dydaktycznej poprzez nieustanne podnoszenie i doskonalenie ich kompetencji wykorzystywanych w ramach prowadzonych zajęć. Wszystkie ww. działania wpisują się w długotrwałą strategię wsparcia rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzbogacenie, rozszerzenie oraz poprawa dostępności i jakości oferty edukacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki. Cel ten zostanie zrealizowany w okresie 01.05.2019-30.11.2021, w wyniku:

1. podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w zakresie umiejętności: dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, prezentacyjnych,

2.poprawy jakości, dostępności i skuteczności programów kształcenia, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności poprzez przeprowadzenie pełnego cyklu kształcenia dla kierunku Dietetyka (II st.) na studiach stacjonarnych

3. poprawy jakości programów kształcenia na AWF dzięki włączeniu wykładowcy z zagranicy w prowadzenie zajęć na ww. kierunku,

4. wdrożenia wysokiej jakości programu stażowego dla studentów AWF, który pozwoli im zdobyć i rozwinąć kompetencje spójne z efektami kształcenia na ww. kierunku studiów.

Wartość projektu
1 867 665,54 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 622 751,06 PLN.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl