Uwaga ! Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału WFSiR Nr 3/14 - zapisów na proseminaria dyplomowe oraz seminarium magisterskie należy dokonać w Katedrach i Zakładach w terminie do końca 4 semestru (tj. do dnia 30 czerwca) na studiach I stopnia oraz do końca 2 semestru (tj. do dnia 30 czerwca) na studiach II stopnia.

UWAGA ! Studenci zapisani na Zajęcia Specjalistyczne/Specjal.instr.sportu/TiM wybranej dyscypliny sportu, które nie zostały uwzględnione w planie zajęć, zobowiązani są do ustalenia terminów w/w zajęć indywidualnie z prowadzącym.

Zajęcia specjalizacji trenerskiej z tenisa (niezależnie do kierunku i roku studiów) będą się odbywały w czwartki od godz. 12.30

UWAGA STUDENCI! Organizowane są szkolenia na stopnie żeglarskie rejsy morskie i śródlądowe, szkolenie na stopnie motorowodne. Wszystkich zainteresowanych studentów zapraszamy możliwie jak najszybciej. Zapisy w pokoju nr 12, Hala A przy ul. Chwiałkowskiego, dr Leszek Kostański.

UWAGA STUDENCI! W dniu 20 grudnia od godziny 10:30 są ogłoszone Godziny Rektorskie.

UWAGA STUDENCI! W dniach 21 grudnia 2017 r. oraz 03 stycznia 2018 r. ogłoszone są Dni Rektorskie.