Uwaga ! Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału WFSiR Nr 3/14 - zapisów na proseminaria dyplomowe oraz seminarium magisterskie należy dokonać w Katedrach i Zakładach w terminie do końca 4 semestru (tj. do dnia 30 czerwca) na studiach I stopnia oraz do końca 2 semestru (tj. do dnia 30 czerwca) na studiach II stopnia.

UWAGA ! Studenci zapisani na Zajęcia Specjalistyczne/Specjal.instr.sportu/TiM wybranej dyscypliny sportu, które nie zostały uwzględnione w planie zajęć, zobowiązani są do ustalenia terminów w/w zajęć indywidualnie z prowadzącym.

UWAGA! Obóz letni w Chycinie 2017 - uwaga studenci I roku kierunku WF, Sport, Fizjoterapia oraz z pozostałych roczników, którzy muszą odrobić obóz letni! Koszt uczestnictwa w obozie letnim obejmuje wyłącznie wyżywienie, natomiast noclegi zorganizowane są w ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym AWF w Chycinie. Wyżywienie obejmuje 12 dni, a jego koszt wynosi łącznie 480 zł (12x40). Dalsze szczegóły związane z uczestnictwem w obozie zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się ono na początku maja.

UWAGA! Prezentacja dotycząca obozów letnich w Chycinie znajduje się na stronie Zakładu Sportów Różnych i organizacji obozów pod adresem: http://www.sportyrozne.awf.poznan.pl/
Szukaj planów

grupy
nauczyciela
sali