Grupy Nauczyciele Sale|Zasoby
  • Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
  • Prowadzący nie będący pracownikami AWF
  • Wydział Turystyki i Rekreacji
  • Wydział Wychowania Fizycznego
  • Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie
  • Jaroszuk Joanna