Zakład Żywności i Żywienia

Nowy Budynek Dydaktyczny, parter pok. 20, 21, 22
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 52 86 | (61) 835 52 87

Strona informacyjna