ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2010 1 29 września powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2010/2011
2011 5 7 października powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniuna rok akademicki 2011/2012
2011 6 7 października wykazu przepracowanych godzin dydaktycznych oraz ruchu studenckiego w Katedrach/Zakładach
2012 1 2 stycznia powołania wydziałowych zespołów do opracowania Ram Kawlifikacyjnych
2012 2 2 stycznia przyjęcia regulamin dotyczącego kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale WFSiR
-
Załącznik
Aneks nr 1/13
2012 3 24 stycznia trybu odbywania i zaliczania częściowych studiów/praktyk w ramach zagranicznych wyjazdów stypendialnych
na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
2012 4 2 kwietnia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2012/2013
2012 5 28 maja obligatoryjnych obozów letnich w Chycinie dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR, oraz III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport, realizowanego w ramach projektu "Kapitał Ludzki" w roku akademickim 2011/2012
2012 6 7 września powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale WFSiR na rok akademicki 2012/13
2012 7 6 grudnia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2012/2013
2013 1 11 marca powołania zespołu do opracowania programu nauczania na specjalności „bezpieczeństwo/obrona"
2013 2 18 marca przedłużenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej
2013 3 19 kwietnia powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, oraz osób odpowiedzialnych za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickiego 2013/2014
2013 4 30 kwietnia przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich przeprowadzanych poza Wydziałem WFSiR AWF w Poznaniu
2013 5 29 kwietnia obligatoryjnych obozów letnich w Chycinie dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału WFSiR w roku akademickim 2012/2013
2013 6 5 czerwca harmonogramu egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014
2013 7 19 czerwca powołania Wydziałowej Komisji do oceny sprawności fizycznej kwalifikującej na kierunek Wychowanie Fizyczne, specjalność 'Wychowanie Fizyczne w grupach dyspozycyjnych' w roku akademickim 2013/2014
2013 8 14 października Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale WFSiR w roku akademickim 2013/2014
2014 1 17 stycznia realizacji dydaktyki prowadzonej na wszystkich obozach objętych programami studiów realizowanych na Wydziale WFSiR AWF w Poznaniu
2014 2 23 stycznia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2013/2014
2014 3 19 marca procedury zapisu na proseminaria dyplomowe i seminaria magisterskie oraz przydziału prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2014 4 23 kwietnia powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób odpowiedzialnych za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2014/2015
2014 5 28 maja powołania Wydziałowej Komisji do oceny sprawności fizycznej kwalifikującej na kierunek WF specjalność WF w grupach dyspozycyjnych na rok akademicki 2013/2014
2014 6 6 czerwca obligatoryjnych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów wydziału WFSiR w roku akademickim 2013/2014
2014 7 9 czerwca hormonogramu egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014
2014 8 27 sierpnia egzaminów wstępnych na studia II stopnia w roku akad. 2014/2015
2014 9 22 września przedłużenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
2014 10 30 września powołaniu Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2014/2015
2015 1 22 stycznia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2014/2015
2015 2 27 kwietnia powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób odpowiedzialnych za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/2016
2015 3 11 maja realizowania zajęć obligatoryjnych z planu studiów podczas obligatoryjnego obozu letniego w Ośrodku Dydaktyczno - Socjalnym w Chycinie
2015 4 3 czerwca harmonogramu egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016
2015 5 22 czerwca obligatoryjnych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów Wydziału WFSiR w roku akad. 2014/2015
2015 6 1 września egzaminów wstępnych na studia II stopnia w roku akademickim 2015/2016
2015 7 3 września egzaminów wstępnych na studia II stopnia w roku akademickim 2015/2016
2015 8 5 października przedłużenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
2015 9 6 października powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2015 10 15 grudnia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2015/2016
2016 1 17 marca dotyczące sposobu archiwizowania dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia
-
Aneks nr 1/18
2016 2 8 kwietnia obozów wędrownych pieszych w roku akademickim 2015/2016
2016 3 12 kwietnia dotyczące powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób odpowiedzialnych za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2016/2017
2016 4 30 maja obligatoryjnych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów Wydziału WFSiR w roku akademickim 2015/2016
2016 5 1 września  powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017
-
Aneks nr 1/16
2016 6 15 listopada powołania Wydziałowej Komisji Programowej Studium Doktoranckiego 
2016 7 9 grudnia obligatoryjnych i fakultatywnych obozów zimowych w roku akademickim 2016/17
2017 1 25 stycznia obligatoryjnego obozu zimowego (kondycyjnego) dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Wychowanie Fizyczne w grupach dyspozycyjnych
2017 2 7 lutego przedłużenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
2017 3 15 lutego terminów zaliczeń i egzaminów oraz wpisów ocen w sesji zimowej roku akademickiego 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
2017 4 29 marca powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób odpowiedzialności za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2017/2018
-
Aneks nr 1/17
2017 5 29 marca obozu wędrownego pieszego dla studentów kierunku Sport II roku drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
2017 6 8 maja dotyczące obligatoryjnego obozu letniego dla studentów I stopnia studiów kierunku Fizjoterapia cz. B w roku akademickim 2016/2017
2017 7 23 maja obozu letniego dla studentów I roku drugiego stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Wychowanie Fizyczne w grupach dyspozycyjnych w roku akademickim 2016/2017
2017 8 23 maja obowiązkowych obozów letnich dla studentów Wydziału WFSiR w roku akademickim 2016/2017
-
Aneks nr 1/17
Aneks nr 2/17
2017 9 2 sierpnia powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przyjmującej kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
2017 10 8 września powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018
2017 11 1 grudnia powołania Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Wydziału WFSiR
2017 12 1 grudnia powołania Zespołu ds. monitorowania i oceny procesu wdrażania strategii rozwoju Wydziału WFSiR
2017 13 1 grudnia obowiązkowych obozów zimowych oraz specjalizacji narciarskiej i snowboardowej w roku akademickim 2017/2018
2018 1 24 stycznia obligatoryjnego obozu zimowego dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Wychowanie Fizyczne w grupach dyspozycyjnych w roku akademickim 2017/18
2018 2 24 stycznia reorganizacji i podziału Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
2018 3 16 marca powołania Komisji dla studentów kierunku Taniec w kulturze fizycznej
2018 4 26 kwietnia powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób odpowiedzialnych za przebieg egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2018/2019
2018 5 28 maja obowiązkowych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów Wydziału WFSiR w roku akademickim 2017/2018
2018 6 18 czerwca harmonogramu egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019
-
Aneks nr 1/18
2018 7 10 lipca powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przyjmującej kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
2018 8 24 września powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019
-
Aneks nr 1/19
2018 9 4 grudnia obowiązkowych obozów zimowych w roku akademickim 2018/2019
2019 1 11 lutego obligatoryjnego obozu zimowego dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych w roku akademickim 2018/2019
2019 2 5 marca powołania Komisji dla studentów kierunku Taniec w kulturze fizycznej
2019 3 22 maja obowiązkowych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów Wydziału WFSiR w roku akademickim 2018/2019
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody