Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia

Nowy Budynek Dydaktyczny, IV piętro pok. 406, 413, 414, 416, 417
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 52 10