Zakład Sportów Różnych i Organizacji Obozów

Hala Sportowa
ul. Chwiałkowskiego 38
61-553 Poznań

e-mail:
www: sportyrozne.awf.poznan.pl
tel.: (61) 833 36 71