Kształcenie na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

Program studiów na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Taniec w Kulturze Fizycznej jest integralną częścią obszaru nauk o kulturze fizycznej. Jako działanie przede wszystkim fizyczne, a w dalszej kolejności społeczne, kulturowe, psychologiczne (Wycichowska-Gogołek 2013) jest zespoleniem  treningu  ruchu  tanecznego (sprawności  fizycznej) i treningu odczuwania (zdolności percepcyjne), a także integracji ciała ze sferą psychiczną (samorozwój, samoświadomość) i rozszerzaniem form osobistej kreacji oraz ekspresji. Jest przejawem kultury związanej z określonym środowiskiem i funkcją, zwykle do utworu muzycznego skomponowanego zasadniczo (lub choćby tylko formalnie) w celu wykonania tańca. Elementy tańca występują w niektórych dyscyplinach sportu takich jak: taniec sportowy, łyżwiarstwo figurowe, pływanie synchroniczne, gimnastyka artystyczna. Taniec jest zaliczany również do ćwiczeń fizycznych mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie psychofizyczne. Taniec i ruch może być wykorzystany w procesie terapeutycznym (choreoterapia).

Taniec w Kulturze Fizycznej czerpie wiedzę zarówno z nauk o kulturze fizycznej: głównie z zakresu anatomii, biomechaniki, fizjologii, sterowania ruchem, antropomotoryki, teorii wychowania fizycznego, kinezjologii, teorii sportu, a także różnych form aktywności fizycznej, jak i z obszaru sztuk muzycznych: kompozycja, technika, wiedza o tańcu, repertuar i inne. Wiedza z zakresu nauk behawioralnych i społecznych wyjaśnia podstawy złożoności czynników psychologicznych i społecznych wpływających na tancerza oraz sposoby wykorzystania psychologii, jako źródła informacji potrzebnych dla zrozumienia pracy w zespole artystycznym. Wiedza ta obejmuje także wybrane elementy teorii komunikacji interpersonalnej istotne z punktu widzenia kompetentnej i efektywnej praktyki, dotyczącej interakcji z widzem, współpracownikami, przełożonymi, opiekunami i innymi pracownikami teatru oraz teorii uczenia się.


Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie umiał zaprojektować, wykonać oraz poprowadzić prace zespołu wykonującego profesjonalne dzieło sceniczne. Dodatkowo będzie posiadał kompetencje wynikające z ukończonej specjalności czyli uprawnienia do nauczania przedmiotu taniec lub uprawnienia do terapii tańcem i ruchem.

Celem studiów Taniec w Kulturze Fizycznej jest przygotowanie absolwentów do zawodu poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do realizacji ról w nowoczesnym teatrze tańca i innych instytucjach, ośrodkach kultury oraz placówkach oświatowych i zdrowotnych. Ponadto, zgodnie ze zdobytą wiedzą  i  umiejętnościami  uzyskanymi podczas studiów, będą także przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym (łączących ze sobą wysoką sprawność fizyczną, taniec, aktorstwo i pracę z głosem).

Po ukończeniu 3-letnich studiów na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:
  • tancerza w instytucjach taneczno-muzycznych,
  • artystycznych w zakresie tańca,
  • animatora czasu wolnego w zakresie tańca,
  • zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym,
  • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności artystycznej.
Dodatkowo w przypadku wyboru specjalności:
  • Nauczyciel tańca, absolwent będzie mógł prowadzić zajęcia z tańca: w nauczaniu zintegrowanym w klasach 0-3 oraz w nauczaniu podstawowym w ramach czwartej godziny lekcji wychowania fizycznego w klasach 4-6,
  • Tancerz terapeuta, absolwent będzie mógł prowadzić zajęcia z terapii tańcem i ruchem np. w ośrodkach  opieki  społecznej,  w ośrodkach kultury. Zostanie  przygotowany  do  pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody