Kształcenie na kierunku Sport obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata) oraz studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej. Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające tytuł licencjata po kierunkach Wychowanie Fizyczne i Sport.

Program studiów  na  kierunku  Sport  jest w pełni zgodny z aktualnymi  wymogami  Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Zajęcia na kierunku Sport prowadzone są w formie:
 • studia I stopnia - stacjonarnej,
 • studia II stopnia - stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Sport w trakcie studiów nabywa wiedzę z zakresu nauk biologicznych, społecznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej. W trakcie studiów poznaje zasady projektowania, realizowania i kontrolowania procesu trenowania sportowca w celu efektywnego udziału w walce sportowej. Nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania organizacją sportową.

Na studiach II stopnia następuje znaczące poszerzenie i pogłębienie, w stosunku do studiów I stopnia, wiedzy o sporcie jako zjawisku społecznym. Rozszerzenie wiedzy na studiach II stopnia obejmuje biomedyczne i biospołeczne aspekty sportu kwalifikowanego, dydaktyczne uwarunkowania pracy z uzdolnionymi sportowcami oraz problemy zarządzania organizacjami w sporcie kwalifikowanym.

Po ukończeniu studiów absolwent winien znaleźć zatrudnienie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport.


Studia I stopnia

Celem studiów na kierunku Sport jest:
 • wyposażenie studenta w wiedzę w zakresie nauk biologicznych, fizykochemicznych, społecznych oraz podstaw nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu,
 • zapoznanie studentów z pojęciami i mechanizmami psychologiczno-pedagogicznymi zachodzącymi w procesie treningu sportowego,
 • nabycie umiejętności nauczania i doskonalenia umiejętności ruchowych z zakresu profilowanej aktywności fizycznej poprzez wyposażenia studentów w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie na organizm środkami fizycznymi,
 • uzyskanie wiedzy z zakresu procesu treningowego sportowca,
 • poznanie mechanizmów zarządzania organizacją sportową,
 • ukształtowanie pozytywnej postawy wobec zawodu trenera.
Absolwenci otrzymują tytuł licencjata w zakresie sportu i nabywają kwalifikacje trenera AWF w Poznaniu w jednej z dyscyplin sportowych do wyboru: lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, żeglarstwa, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, hokeja na trawie, piłki nożnej, pływania, wioślarstwa lub tenisa.


Studia II stopnia

Celem studiów na II stopniu kształcenia na kierunku Sport jest:
 • znaczne poszerzenie wiedzy o sporcie kwalifikowanym, szczególnie w odniesieniu do zagadnień biomedycznych, biospołecznych oraz projektowania, realizacji i kontroli procesu szkolenia sportowców,
 • pozyskanie specjalistycznych umiejętności i wiedzy o sporcie kwalifikowanym, które powinno absolwentowi tego kierunku umożliwić zobiektywizowane poznawanie sportu,
 • kreatywne wpływanie na rozwój sportu poprzez m.in. samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych, organizowanie i kierowanie pracą grup,
 • umiejętność definiowania problemów w pracy zawodowej w sporcie oraz podejmowanie różnych form współpracy,
 • ukazywanie pozytywnego wizerunku trenera, jako osoby posiadającej wiedzę ogólną i specjalistyczną, którą umie wykorzystywać w działaniu praktycznym.

Po pierwszym semestrze student wybiera jeden moduł specjalnościowy:
 • Trener przygotowania fizycznego w sporcie wyczynowym,
 • Trener osobisty,
 • Specjalista w zakresie analizy treningu i walki sportowej,
 • Organizacja i zarządzanie sportem,
 • Sport osób niepełnosprawnych.
Absolwenci otrzymują tytuł magistra sportu i uzyskują dodatkowo:
 • kwalifikacje instruktora sportu w jednej z wybranych dyscyplin sportowych,
 • kompetencje zawodowe charakterystyczne dla wybranego modułu specjalnościowego.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody