Jest to kierunek interdyscyplinarny prowadzony wspólnie z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Neurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się aktualnie dziedzin nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Obiektem jej zainteresowania jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności. Choć obecnie umiejscawia się na styku wielu obszarów kształcenia, to jej rzeczywiste korzenie wywodzą się z pogranicza trzech obszarów kształcenia w zakresie: (a) nauk przyrodniczych, (b) nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także (c) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Tak więc zagadnieniami, które decydują o odrębności proponowanego kierunku kształcenia są zjawiska i procesy występujące na wszystkich poziomach organizacji życia, ale silnie zakorzenione w podłożu biologicznym. Kształcenie na tym kierunku wymaga znajomości budowy i funkcji układu nerwowego we wszystkich jego formach, zarówno współcześnie występujących, jak i rozwijających się w toku ewolucji u różnych grup zwierząt. Ten właśnie wymóg decyduje o umiejscowieniu neurobiologii jako kierunku międzyobszarowego. Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia, program studiów na kierunku Neurobiologia jest zdominowany przez zajęcia prowadzące do wykształcenia najistotniejszych umiejętności doświadczalnych i praktycznych.

Kształcenie na kierunku Neurobiologia obejmuje wyłącznie studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra).


Sylwetka absolwenta

Absolwent ma rozbudowaną, specjalistyczną wiedzę z zakresu neurobiologii obejmującą wiadomości o strukturze i działaniu mózgu i innych elementów układu nerwowego różnych grup zwierząt oraz człowieka. Dysponuje wiedzą, która umożliwia  mu  analizowanie  funkcjonowania  układu   nerwowego  w  różnych aspektach: od  molekularnego i komórkowego poprzez systemowy i poznawczy, a na behawioralnym kończąc. Zna molekularne i komórkowe mechanizmy prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej.

Absolwent umie zaplanować użycie i praktycznie zastosować zaawansowane metody i techniki, w tym zwierzęce organizmy modelowe, dzięki którym może zrealizować własny projekt badawczy z zakresu neurobiologii. Potrafi wnikliwie analizować i interpretować zebrane wyniki badań empirycznych własnych, jak również opisanych w publikacjach naukowych, w tym anglojęzycznych, związanych z różnymi obszarami neurobiologii. Potrafi prezentować wyniki własnych badań i krytycznie o nich dyskutować. Absolwent wykazuje pomysłowość i inicjatywę w podejmowaniu działań prowadzących do rozwiązania postawionych przed nim problemów badawczych.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Neurobiologia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich, w szczególności w zakresie neurobiologii, a także podjęcia pracy zawodowej wymagającej znajomości funkcjonowania układu nerwowego. Zdobyta przez niego wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwiają mu podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody