Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

Program studiów na kierunku Dietetyka jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku będzie umiał ocenić, skorygować i ułożyć dietę dla człowieka zdrowego i chorego oraz – ze względu na specyfikę Uczelni – człowieka aktywnego fizycznie, zarówno na poziomie  rekreacyjnym, jak i wysoce  profesjonalnym. Do  tego  celu, oprócz  wiedzy  i  umiejętności z zakresu zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz leczenia i wspomagania leczenia różnych jednostek chorobowych, zdobędzie także wiedzę z zakresu  prowadzenia edukacji żywieniowej. Będzie również dysponował szczegółową wiedzą odnośnie żywienia osób aktywnych fizycznie na różnych poziomach zaawansowania sportowego. W tym celu w programie studiów uwzględniono szczegółową wiedzę dotyczącą  dietoprofilaktyki  i dietoterapii, żywienia na różnych etapach ontogenezy, żywienia
w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii  przygotowania  potraw i posiłków, w tym  wegetariańskich i dietetycznych, oraz zasad obsługi konsumenta. Aby umożliwić absolwentowi niezależność zawodową, zostanie on  wyposażony w wiedzę odnośnie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach gastronomicznych działających na terenie ośrodków i klubów sportowych, szpitali, hoteli, przedszkoli i szkół, domów pomocy społecznej, sanatoriów oraz w ośrodkach spa i w gabinetach odnowy biologicznej, a także w centrach rekreacyjnych, hotelach, zielonych szkołach.


Celem studiów na kierunku Dietetyka jest:
 • wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na współodpowiedzialność za sposób żywienia i stan odżywienia człowieka zdrowego i chorego oraz różnych grup osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych fizycznie,
 • ukształtowanie pozytywnej postawy do poszanowania zasad etyki zawodowej oraz uregulowań prawnych obowiązujących zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i innych instytucji społecznych,
 • nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą umożliwiającą bilansowanie diet dla każdego człowieka, w zależności od jego potrzeb, w każdym wieku, w każdym stanie zdrowia i na każdym poziomie aktywności fizycznej,
 • przygotowanie zarówno do działalności samodzielnej, jak i do współpracy z lekarzem, trenerem, fizjoterapeutą, pielęgniarką, w zakresie korygowania sposobu żywienia, utrzymania właściwego stanu odżywienia, poprawy zdrowia i poprawy wyników sportowych,
 • nabycie umiejętności oceny stanu odżywienia.
Po drugim roku student wybiera jeden z modułów specjalnościowych:
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia,
 • Dietetyka sportowa.

Praktyki

Studenci kierunku Dietetyka, zgodnie z obowiązującym programem kształcenia, odbywają następujące praktyki:
 • praktyka z technologii potraw w wymiarze 70 godzin po I semestrze,
 • praktyka wstępna w szpitalu w wymiarze 105 godzin po II semestrze,
 • praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych w wymiarze 105 godzin po III semestrze,
 • praktyka w szpitalu dla dorosłych (oddział szpitalny, kuchnia ogólna  lub dział żywienia) w wymiarze 140 godzin po IV semestrze,
 • praktyka w szpitalu dziecięcym (oddział szpitalny, kuchnia ogólna i niemowlęca lub dział żywienia) w wymiarze 105 godzin – V semestr,
 • praktyka w domu opieki społecznej (dom pomocy społecznej, hospicjum, dom spokojnej starości, zakład opieki zdrowotnej) w wymiarze 70 godzin – V semestr,
 • praktyka w jednostce leczniczej lub dziale żywienia (dla specjalności Dietoprofilaktyka i Dietoterapia) lub praktyka w klubach sportowych, ośrodkach typu Spa&Wellnes (dla specjalności Dietetyka sportowa) w wymiarze 105 godzin – VI semestr.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody