O Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu


Tradycje Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji sięgają powołania 7 maja 1919r. Katedry Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego we Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański, aktualnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem został w 1919 r. prof. dr hab. med. Eugeniusz Witold Piasecki lekarz – higienista, pedagog, społecznik, wybitny teoretyk wychowania fizycznego, protoplasta współczesnych nauk o kulturze fizycznej. W 1924 r. prowadzona przez Niego Katedra została zmieniona w Studium Wychowania Fizycznego. Po II wojnie światowej, w 1950r. Katedrę Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (WSWF).

W strukturze WSWF utworzono Wydział Wychowania Fizycznego, którego nazwę zmieniono w 2011r. na Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji (WFSiR). Wydział posiada prawo do nadawania tytułu magistra od 1924 r. W roku 1968 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 1993 r. doktora habilitowanego z równoczesnym prawem do wszczynania postępowania o tytuł profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej. W 2013r. Wydział WFSiR jako jedyny w Polsce, uzyskał prawo doktoryzowania w zakresie nauk o zdrowiu. Od roku akademickiego 1997/1998 jednostka prowadzi studia doktoranckie.

Na Wydziale WFSiR studenci mają możliwość studiowania na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, dietetyka oraz taniec w kulturze fizycznej. W ramach porozumienia Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uruchomiono w roku akademickim 2014/2015 unikalny, drugi w Polsce, kierunek neurobiologia.

Wydział kształci studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech poziomach (studia licencjackie, magisterskie i doktorskie). Oferuje ponadto bogaty wybór studiów podyplomowych umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji instruktorskich, trenerskich, pedagogicznych. W ramach programu „Erasmus+” studenci mogą poszerzać swoją wiedzę na 36 partnerskich uczelniach zagranicznych.

Władze Wydziału dbają o wysoką jakość procesu dydaktycznego oraz łączenie go z prowadzonymi badaniami naukowymi. Warto podkreślić, że pracownicy Wydziału od lat zaangażowani są w europejskie programy edukacyjne i badawcze, pozyskując granty, m.in. z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Również studenci włączają się w badania naukowe rozwijając swoje pasje naukowo-badawcze w 12 kołach naukowych. Wyniki prowadzonych badań publikowane są w wiodących czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Wydział korzysta również z międzynarodowych funduszy, przeznaczonych na badania związane głównie z różnymi aspektami aktywności fizycznej osób w zróżnicowanym wieku i stanie zdrowia.

Wydział WFSiR dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną oraz sportową obejmującą m.in. stadion wielofunkcyjny z boiskiem do hokeja na trawie, pływalnię oraz hale sportowe. W 2014 r. utworzone zostały dwa nowe laboratoria: Biomechaniczno-Kinezjologiczne Katedry Biomechaniki, Analizy Ruchu Człowieka Zakładu Lekkiej Atletyki oraz w 2017r. laboratorium Badań Ruchu Człowieka Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu zapewniające możliwość prowadzenia badań w oparciu o najnowsze techniki eksperymentalne.

Studia na Wydziale ukończyło wielu znanych trenerów, medalistów olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, m.in. Władysław Komar, Bronisław Malinowski, Władysław Kozakiewicz, Tadeusz Ślusarski, Julia Michalska, Aleksander Wojciechowski, Marcin Witkowski, Marian Drażdżewski, Michał Brzuchalski, Tomasz Kryk, Sławomir Nowak, Krzysztof Kisiel.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody