Zakład Higieny

Budynek Główny, wejście "C" pok. 244, 245, 248, 249, 251
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 51 70