Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
prof. dr hab. Maciej Pawlak

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel.: (61) 835 51 20
lub osobiście w sekretariacie Dziekana Wydziału WFSiR
(pokój 102 I piętro, nowy budynek dydaktyczny)


Prodziekan ds. Studiów
dr hab. Urszula Czerniak

Wtorki 8:30 – 9:30
(pokój 111 I piętro, nowy budynek dydaktyczny)


Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Robert Szeklicki

Poniedziałki 12:00 – 13:00
(pokój 111 I piętro, nowy budynek dydaktyczny)


Prodziekan ds. Studenckich i Sportu
dr Krystian Wochna

Wtorki 12:00 – 14:00
Czwartki 9.30 - 12.00

Kontakt: , tel:61 835 52 02
(pok. 113 - nowy budynek dydaktyczny)