Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej

Nowy Budynek Dydaktyczny, IV piętro pok. 401, 402
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

e-mail:
www: metodyka.awf.poznan.pl
tel.: (61) 835 52 07

Strona informacyjna