Zakład Anatomii

Budynek Główny, wejście "A" pok. 303, 304, 305, 306, 307
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

e-mail:
tel.: (61) 835 52 20