Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018 - podstawa prawna art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Plan postępowań na rok 2018 - PDF

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 - podstawa prawna art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Plan postępowań na rok 2017 - PDF