Oferty pracy w AWF

Stanowisko: pracownik gospodarczy
Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:
§ Wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oraz w otoczeniu obiektów.
§ Dbanie o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów (odśnieżanie).
§ Pielęgnacja zieleni.
§ Obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy.
§ Wykonywanie zadań i czynności pomocniczych w stosunku do innych pracowników, polegających między innymi na pomocy w załadunku i rozładunku towarów, pracach magazynowych, ustawianiu mebli

Wymagania:
§ Wykształcenie zawodowe bądź średnie.
§ Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:
§ Stabilne warunki zatrudnienia w prestiżowej Uczelni w oparciu o umowę o pracę na etat.
§ Trzynastą pensję, świadczenia z ZFŚS.
§ Możliwość poszerzania kompetencji i zdobywania doświadczenia.

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: , w tytule mail`a prosimy wpisać: Pracownik gospodarczy. Aplikacje w formie CV przyjmujemy do końca czerwca 2019 roku. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli lub klauzul:Klauzula obligatoryjna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy (CV) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, prowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z siedzibą w Poznaniu.

Klauzula nieobligatoryjna

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla Kandydata

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu publikacji ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu publikacji ogłoszenia. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu publikacji ogłoszenia.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

8. Podanie Przez Panią/Pana jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszonej przez Pani/Pana kandydatury na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

9. Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi profilowania.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody