warsztat_tajniki_rekrutacji_www baner_www_zarzadzanie_turystyka_zdrowotna_2
logo TOProjekt „Trener Osiedlowy i Senioralny”, realizowany przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, po raz czwarty otrzymał dofinasowanie Urzędu Miasta Poznania -  tym razem w rekordowej kwocie 1 695 000zł. Uroczysta gala ogłoszenia wyników Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 odbyła się 6 listopada w Urzędzie Miasta Poznania.


Projekt zajął drugie miejsce przegrywając jedynie o 289 głosów z projektem poznańskiego ZOO- „Azyl dla ocalonych zwierząt”. Kolejny uzyskał przeszło 2300 głosów mniej. Dzięki tym środkom w 2018 roku będzie można kontynuować największy program aktywizacji fizycznej dzieci, młodzieży i seniorów w Europie.
Zajęcia z Trenerami AWF polegają na wszechstronnej organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, z kolei dla seniorów przygotowane są dedykowane zajęcia przystosowane do intensywnością i charakterem do ich możliwości.
Tylko w 2016 roku w zajęciach udział wzięło przeszło 5000 dzieci i 2000 seniorów. Szczegóły programu na stronie www.trener.awf.poznan.pl

IMG 0987    wyniki pbo 2018 ogloszono podczas uroczystej galipic11016111719181621with ratio16 9