Zakład Metodyki Rekreacji

Nowy Budynek Dydaktyczny, III piętro pok. 301, 302, 303, 306, 314
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 53 23