Terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w roku akademickim 2017/2018

zawsze we wtorek
12.09.2017 r.
03.10.2017 r.
17.10.2017 r.
14.11.2017 r.
12.12.2017 r.
16.01.2018 r.
13.02.2018 r.
13.03.2018 r.
17.04.2018 r.
15.05.2018 r.
12.06.2018 r.
10.07.2018 r.