Zakład Informatyki

Nowy Budynek Dydaktyczny, III piętro pok. 304, 305
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 37 75

Strona Informacyjna