TERMINYTerminy rekrutacji na studia stacjonarne

Data Czynność
07.05.2018r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
23.07.2018r.
  • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
  • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
  • ostateczny termin wpisania oceny końcowej uzyskanej na dyplomie
25.07.2018r. postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny na kierunku Fizjoterapia)
30.07.2018r. udostępnie list rankingowych kandydatom na wszystkich kierunkach
30.07.2018r. 02.08.2018r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
17.09.2018r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym

Dodatkowy nabór na studia stacjonarne
(zostanie uruchomiony tylko w sytuacji niewypełnienia wyznaczonego limitu miejsc na danym kierunku)
Data Czynność
03.08.2018r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
12.09.2018r.
  • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
  • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
  • ostateczny termin wpisania wyników
14.09.2018r. postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny, egzaminy sprawnosciowe, egzamin z wybranych technik tanecznych)
17.09.2018r. udostępnie list rankingowych kandydatom na wszystkich kierunkach
17.09.2018r. 20.09.2018r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
24.09.2018r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym

Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne

Data Czynność
05.07.2018r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
12.09.2018r.
  • ostateczny termin rejestracji elektronicznej w Systemie IRK
  • ostateczny termin uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
  • ostateczny termin wpisania wyników
14.09.2018r. postępowanie kwalifikacyjne (test kwalifikacyjny, egzaminy sprawnosciowe, egzamin z wybranych technik tanecznych)
17.09.2018r. udostępnie list rankingowych kandydatom na wszystkich kierunkach
17.09.2018r. 20.09.2018r.  termin dostarczenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
24.09.2018r. publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym


Niedotrzymanie terminu lub niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wiąże się z dyskwalifikacją.