rekrutacja kierunek fizjo

Studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia trwają 2 lata i prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii.


Na kierunku Fizjoterapia oferowane są cztery specjalności*:
  • fizjoterapia w sporcie
  • fizjoterapia w geriatrii
  • fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych
  • fizjoterapia uzdrowiskowa
* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Magister fizjoterapii jest przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, nabywa umiejętność diagnozowania funkcjonalnego oraz planowania programu usprawniania. Uzyskuje uprawnienia do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i staje się wykwalifikowanym pracownikiem medycznym, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić leczenie. Zawód fizjoterapeuty z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a studia na kierunku fizjoterapia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą.


Absolwenci kierunku Fizjoterapia najczęściej znajdują zatrudnienie w:
  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia
  • ośrodkach rehabilitacyjnych i sportowych
  • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
  • ośrodkach odnowy biologicznej i centrach SPA