rekrutacja kierunek fizjo

Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej (m.in. biologii medycznej, biochemii, kinezjologii), społecznych (psychologii, pedagogiki, etyki) oraz umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej.

Jeśli:
  • czujesz potrzebę pomagania ludziom
  • łatwo nawiązujesz kontakty
  • jesteś osobą odpowiedzialną, wrażliwą
  • umiesz okazać życzliwość, cierpliwość i delikatność
  • jesteś odporny emocjonalnie

To kierunek dla Ciebie!


Nauka na tym kierunku obejmuje  praktyczne zajęcia w szpitalach. Dzięki zdobywanym grantom i nowoczesnemu sprzętowi studenci poznają najnowsze techniki poprawy stanu zdrowia pacjentów.


Od 2017/2018 roku studia na kierunku Fizjoterapia są studiami jednolitymi magisterskimi.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii, bez prawa do wykonywania zawodu.

Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.