Zamówienie dotyczy realizacji projektu Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. Przy ul. Orląt Lwowskich 4-6.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2015-10-09

Wybór oferty najkorzystniejszej - pdf

2015-09-14


Pytania i odpowiedzi- pdf

2015-09-08

Pytania i odpowiedzi - pdf

2015-08-19

Opublikowane ogłoszenie o zamówienii - pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówenia - pdf
zał nr 4 do SIWZ - pdf

2015-08-14

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf