Dostawa wyposażenia specjalistyczego -RZP-2003-12/15/ZP

Zamówienie dotyczy realizacji projektu Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. Przy ul. Orląt Lwowskich 4-6.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

22-09-2015

Wybór oferty najkorzystniejszej Część III - pdf


17-09-2015

Wybór oferty najkorzystniejszej Część I- pdf

Wybór oferty najkorzystniejszej Część II - pdf
08-09-2015

Pytania i odpowiedzi - pdf

08-08-2015

Aktualizacja: 
Załączniki - 4.14.24.3

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu - pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pdf


05-08-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf