Dostawa wyposażenia specjalistyczego -RZP-2003-11/15/ZP

Zamówienie dotyczy realizacji projektu Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. Przy ul. Orląt Lwowskich 4-6.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.05-08-2015

Unieważnienie postępowania - pdf


04.08.2015


Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pdf

Załącznik 4.1 - pdf

Załącznik 4.2 - pdf

Załącznik 4.3 - pdf28-07-2015

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu -pdf

27-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf