Usługa Ochrony Domu Studenckiego AWF w Poznaniu - RZP-2003-08/15/ZP


29-07-2015

Wybór oferty najkorzystniejszej - pdf

20-07-2015

pytania i odpowiedzi - pdf
treść SIWZ po modyfikacji - pdf


17-07-2015
modyfikacja treści SIWZ - pdf
Treść SIWZ po modyfikacji - pdf


16-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf
SIWZ - pdf