Usługa ochrony obiektu Budynek Fizjoterapii ZWKF w Gorzowie Wlkp. RZP-2003-10/15/ZP

13-07-2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pdf
Aktulany SIWZ - pdf
Aktualny załącznik nr 5.1. do SIWZ - pdf


08-07-2015

Ogloszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ - pdf

Załącznik nr 5.1. do SIWZ - pdf
Załącznik nr 5.2. do SIWZ - pdf
Załącznik nr 5.3. do SIWZ - pdf

Załącznik nr 6.1. do SIWZ - pdf
Załącznik nr 6.2. do SIWZ - pdf