Dostawa wypodażenia specjalistyczego -RZP-2003/09/15/ZP

Zamówienie dotyczy realizacji projektu Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. Przy ul. Orląt Lwowskich 4-6.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

13-08-2015

Unieważnienie postępowania dla części III - pdf

29-07-2015

Wybór oferty najkorzystniejszej dla Części IV - pdf


27-07-2015

Unieważnienie postępowania dla Części I, II i V - pdf


16-07-2015


Pytania i odpowiedzi - pdf13-07-2015

Pytania i odpowiedzi - pdf

Informacja -pdf06-07-2015


Pytania i odpowiedzi - pdf


17-06-2015

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - pdf

SIWZ - pdf

Opis przedmiotu zamówienia część I - zał. 4.1. - pdf

Opis przedmiotu zamówienia część II - zał. 4.2. - pdf

Opis przedmiotu zamówienia część III - zał. 4.3. - pdf

Opis przedmiotu zamówienia część IV - zał. 4.4. - pdf

Opis przedmiotu zamówienia część V - zał. 4.5. - pdf


12-06-2015

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf