Poznań, dnia 15-11-2017r.

Unieważnienie postępowania - pdf

Poznań, dnia 10-11-2017r.

Informacja z otwarcia ofert - pdf

Poznań, dnia 07.11.2017r.

Pytania i odpowiedzi- pdf

Poznań, dnia 06-11-2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Poznań, dnia 02-11-2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf
Wzó umowy - pdf

Poznań, dnia 30-10-2017r.

Pytania i odpowiedzi 1- pdf
Pytania i odpowiedzi 2 - pdf
Pytania i odpowiedzi 3 - pdf

Rysunek - pdf

Poznań, dnia 25-10-2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

SIWZ- pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pdf

rysunki -pdf 1, pdf 2 , pdf 3

Poznań, dnia 18-10-2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pdf

Zmiana terminu składania ofert - pdf

Pytania i odpowiedzi - pdf


Poznań, dnia 17-10-2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Poznań, dnia 13-10-2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ - pdf

Załacznik nr 8 do SIWZ - pdf

Dokumentacja: zip