Poznań, dnia 27-09-2017r.
Wybór oferty najkorzystniejszej - pdf

Poznań, dnia 22-09-2017r.

Informacja z otwarcia ofert - pdf
Wzó oświadczenia dot.gr.kapitałowej - pdf


Poznań, dnia 14-09-2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ - pdf

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ - pdf