Poznań, dnia 19-10-2017r.

Unieważnienie postępowania - pdf


Poznań, dnia 12-10-2017r.
Wybór oferty najkorzystniejszej - ponowny - pdf


Poznań, dnia 06-10-2017r.

Wybór oferty najkorzystniejszej - pdf 


Poznań, dnia 22-09-2017r.
Wzór oświadczenia dot.gr.kapitałowej - pdf


Poznań, dnia 21-09-2017 r.
informacja z otwarcia ofert- pdf

Poznań, dnia 14-09-2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf


Poznań, dnia 11-09-2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ - pdf