Poznań, dnia 21-09-2017r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pdf

Poznań, dnia 14-09-2017r.

Informacja z otwarcia ofert- pdf

Wzór oświadczenia dot.gr.kapitałowej - pdf

Poznań, dnia 12-09-2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Poznań, dnia 07-09-2017

Ogłoszenie o zamówieniu- - pdf

SIWZ - pdf

Opis przedmiot zamówienia załącznik nr 1a i 1b -  Część 1 - pdf, Część 2 - pdf