Poznań, dnia 31-08-2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pdf

Poznań, dnia 22.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - pdf

Indywidualne Warunki Zamówienia - pdf

Opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 1 oraz wykazusług załacznik nr 4 - pdf

Projket umowy - pdf

Formularz ofertowy - załącznik nr 3 - pdf