Poznań dnia 22.08.2017r.

Unieważnienie postępowania - pdf

Poznań, dnia 11.08.2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Aktualny wzór umowy -zał.2 - pdf

Poznań, dnia 08.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -pdf

Indywidualne Warunki Zamówienia-pdf

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 1 oraz Wykaz usług załącznik nr 4   - pdf

Projekt umowy  - załącznik nr 2 - pdf

Formularz ofertowy - załącznik 3 - Formularz Ofertowy - pdf