Uwaga Studenci Niestacjonarni!

Informujemy, że najbliższy dyżur w Biurze Obsługi Praktyk Studenckich odbędzie się w sobotę, 19 maja, w godz. 11.00-12.00.


Uwaga Studenci Niestacjonarni!

Informujemy, że dyżur w Biurze Obsługi Praktyk Studenckich odbędzie się w niedzielę, 13 maja, w godz. 9.15-10.15.


Uwaga Studenci Niestacjonarni!

Informujemy, że w najbliższą sobotę, 7 kwietnia, w godz. 9.00-13.00 będzie czynna uczelniana księgarnia (znajdująca się przy wejściu A do budynku głównego). Będzie zatem możliwość zakupu zeszytów do realizowanych w obecnym semestrze praktyk.


Uwaga Studenci I roku kierunku Wychowanie Fizyczne (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

W związku z realizacją w najbliższym semestrze praktyk wolontariackich przedstawiamy program praktyk oraz sprawozdanie, którego wypełnienie jest konieczne, aby zaliczyć praktykę.

Po zakończonych praktykach zbindowane sprawozdanie należy dostarczyć do Biura Obsługi Praktyk Studenckich - pokój 317. Tak jak w przypadku innych praktyk i przedmiotów, obowiązują trzy terminy (niedotrzymanie któregoś z nich skutkuje otrzymaniem oceny niedostecznej):

  • I termin - 4 września 2018,
  • II termin - 7 września 2018,
  • III termin - 14 września 2018.

Program praktyki wolontariackiej

Sprawozdanie z praktyki wolontariackiej

Informujemy także, że praktykę można odbywać przy organizacji Spartakiady Trenera Osiedlowego - 20 czerwca - szczegółowe informacje w Fundacji rzecz Akademii Wychowania Fizycznego. Praktykantów poszukuje także Szkoła Podstawowa nr 51 w Poznaniu, która 25 kwietnia organizuje Memoriał Bronisława Szwarca (informacji w szkole udziela nauczyciel WF, p. Maciej Bandosz).

Przypominamy, że przed rozpoczęciem praktyk do Biura Obsługi Praktyk (pok. 317) należy dostarczyć umowę z placówką.


Uwaga Studenci!

Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego poszukuje kandydatów na stanowisko Trenera Osiedlowego. Poniżej szczegółowe informacje.

Plakat

Szczegóły rekrutacji


Uwaga Studenci Niestacjonarni II roku kierunek Wychowanie Fizyczne!

W Biurze Obsługi Praktyk można już odbierać umowy do szkół na praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne asystenckie w szkołach podstawowych, które należy zrealizować w trakcie semestru letniego.

Istnieje także możliwość wysłania umowy pocztą tradycyjną. W tym celu proszę o kontakt mailowy i podanie adresu, na który umowa powinna zostać wysłana ().

Po rozpoczęciu nowego semestru odbędzie się także spotkanie organizacyjne, podczas którego zostaną podane szczegóły na temat programów obu praktyk.


Przedstawiamy plan plaktyk na rok akademicki 2017/18:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPORT


Uwaga Studenci!

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywać poniższe godziny dyżurów:

  • Wtorek 10.00-13.00,
  • Środa 10.00-13.00,
  • Czwartek 10.00-13.00.

Możliwy jest także kontakt poza powyższymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele będą podawane w aktualnościach na stronie internetowej Pracowni.