Informujemy, że od 19 do 23 lutego Biuro Obsługi Praktyk Studenckich będzie nieczynne.


W związku z terminami dostarczenia zeszytów praktyk przez studentów niestacjonarnych I roku SUM odbędą się dodatkowe dyżury (pok. 317):

 • 13 stycznia (sobota) 15.15-16.15;
 • 20 stycznia (sobota) 11.15-12.15;
 • 27 stycznia (sobota) 11.45-13.00;
 • 3 lutego (sobota) 11.45-12.45.

Przypominamy również, że zeszyty praktyk można dostarczać od poniedziałku do piątku lub przesłać listem poleconym na adres uczelni z dopiskiem "Biuro Obsługi Praktyktudenckich".


Uwaga Studenci Niestacjonarni II roku kierunek Wychowanie Fizyczne!

W Biurze Obsługi Praktyk można już odbierać umowy do szkół na praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne asystenckie w szkołach podstawowych, które należy zrealizować w trakcie semestru letniego.

Istnieje także możliwość wysłania umowy pocztą tradycyjną. W tym celu proszę o kontakt mailowy i podanie adresu, na który umowa powinna zostać wysłana ().

Po rozpoczęciu nowego semestru odbędzie się także spotkanie organizacyjne, podczas którego zostaną podane szczegóły na temat programów obu praktyk.


Uwaga Studenci!

W najbliższych dniach odbędą się spotkania organizacyjne przed praktykami realizowanymi w kolejnym semestrze:

 • poniedziałek, 22 stycznia, 10.30-11.00, III rok WF, kierunek WF, sala 025/026,
 • środa, 24 stycznia, 12.30-13.00, II rok SUM, kierunek WF, sala 023/024,

Uwaga Studenci I roku SUM - Stacjonarni/Niestacjonarni!
 

W związku z realizowanymi w obecnym semestrze praktykami przypominamy, że zeszyt praktyk dydaktycznych jest do nabycia w uczelnianej księgarni, natomiast do praktyk psychologiczno-pedagogicznych obowiązuje poniższy dziennik (plik należy pobrać na dysk i otworzyć - ułatwi to prawidłowe wydrukowanie; musi on także zostać zbindowany):

Zeszyt praktyk psychologiczno-pedagogicznych w szkole ponadgimnazjalnej


Przedstawiamy plan plaktyk na rok akademicki 2017/18:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPORT


Uwaga Studenci!

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywać poniższe godziny dyżurów:

 • Wtorek 10.00-13.00,
 • Środa 10.00-13.00,
 • Czwartek 10.00-13.00.

Możliwy jest także kontakt poza powyższymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele będą podawane w aktualnościach na stronie internetowej Pracowni.


Informujemy, że do 13 października br. można odbierać sprawdzone przez metodyków w roku akademickim 2016/17 zeszyty praktyk. Po tym terminie zostaną one przekazane do zniszczenia.


Uwaga Studenci II roku WF!

Poniżej znajdują się podstawowe informacje związane z rozpoczynającymi się 25 września praktykami dydaktycznymi w szkołach podstawowych:

 • praktyki trwają od 25 września do 13 października br.,
 • studentów obowiazuje obecność w szkołach codziennie od rana do godzin popołudniowych,
 • praktyki mogą odbywać i uzyskać zaliczenie jedynie studenci, którzy przed ich rozpoczęciem dostarczyli podpisane umowy ze szkołami,
 • do dwutygodniowego planu znajdującego się w zeszycie należy dołączyć uzupełniony plan zajęć na trzeci tydzień (do pobrania: plan zajęć),
 • w razie nieobecności lub innych spraw uniemożliwiających realizację praktyk lub ich części należy niezwłocznie poinformować Pracownię Praktyk,
 • w celu zaliczenia praktyk należy dostarczyć kompletny zeszyt w wyznaczonych terminach: I - 20.10.2017; II - 24.10.2017; III - 27.10.2017.

Uwaga Studenci II roku WF!

W najbliższy piątek, 22 września, o godz. 10.30 w sali 025/026 odbędzie się spotkanie organizacyjne przed praktykami dydaktycznymi w szkole podstawowej. Szczegóły dotyczące terminów i warunków zaliczenia praktyk pojawią się także na stronie internetowej.