ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2013 1 2 stycznia zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 73
2013 2 7 stycznia powołania zespołu do oceny stopnia i jakości realizowanych zadań, ujętych zakresem obowiązków Kwestora Akademii
2013 3 7 stycznia powołania zespołu roboczego do wypracowania porozumienia dotyczącego  przydziału pomieszczeń zakładom mieszczącym się w budynku przy ul. J.Matejki 22
2013 4 7 stycznia powołania zespołu ds. opracowania specyfikacji technicznej do opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu dla celów zintegrowanego monitoringu obiektów poznańskiej części Akademii
2013 5 9 stycznia powołania Komisji weryfikacyjnej do oceny wykształcenia, wiedzy i umiejętności Pan Johanna Bassez w kontekście dydaktycznych potrzeb Uczelni
2013 6 14 stycznia powołania Zespołu ds. określenia zasad funkcjonowania Działu Obsługi Studenta w strukturach Uczelni
2013 7 16 stycznia określenia stawek wynagrodzenia dla pracowników spoza Akademii, prowadzących zajęcia ze studentami w klinikach, szpitalach i przychodniach
-
Aneks nr 1/13
2013 8 16 stycznia określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Uchylone zarządzeniem nr 44/14 Rektora
2013 9 17 stycznia przeprowadzenia przeglądu dokumentów dotyczących spraw obronnych, przechowywanych w Kancelarii Niejawnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2013 10 28 stycznia powołania Biura Projektu do zarządzania Projektem pn.: „Uczelnia jutra – wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu”
2013 11 30 stycznia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
2013 12 31 stycznia powołania Zespołu ds. opracowania zasad realizacji programów kształcenia w formie samokształcenia studentów
2013 13 4 lutego określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe
i zlecone w roku akademickim 2012/2013
2013 14 13 lutego powołania Komisji ds. przejęcia placu budowy inwestycji pn.: „Modernizacja budynku dydaktycznego dla fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 4-6”
2013 15 14 lutego powołania Zespołu do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego  ochrony obiektów Akademii w Gorzowie Wlkp. przez podmiot zewnętrzny
2013 17 26 lutego powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu Studiów
2013 18 26 lutego zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mickiewicza 37
-
Aneks nr 1/13
2013 19 27 lutego systemu kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

-
Załącznik
2013 21 14 marca realizacji szkolenia obronnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu w 2013 roku
2013 22 14 marca likwidacji Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Łazach
2013 23 28 marca „Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu”
-
Regulamin
2013 26 28 marca powołania Zespołu ds. oceny obowiązujących w AWF planów i programów kształcenia oraz sporządzenia projektów ich korekt
2013 27 4 kwietnia określenia zasad gospodarowania sprzętem pn. projektory multimedialne
2013 28 8 kwietnia szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami
2013 29 8 kwietnia powołania Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydatów na stanowiska w administracji Akademii Wychowania Fizycznego  w Poznaniu
2013 30 9 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2012/2013
2013 31 10 kwietnia powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych  w Akademii Wychowania Fizycznego  im. E. Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/14
2013 32 11 kwietnia powołania Komisji ds. przeprowadzenia procedury związanej ze sprzedażą łodzi ratunkowej będącej na stanie Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chycinie
2013 33 11 kwietnia przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014
2013 34 19 kwietnia wysokości wynagradzania osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na  rok akademicki 2013/2014
2013 36 8 maja Instrukcji windykacyjnej należności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Instrukcja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Aneks nr 1/16
2013 37 9 maja powołania Komisji ds. oceny ofert na najem pomieszczeń stołówki w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie
2013 38 9 maja podziału dotacji na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi
2013 39 16 maja powołania Zespołu ds. dyslokacji jednostek organizacyjnych Uczelni
2013 40 21 maja opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2013/2014
2013 43 27 maja powołania Komisji ds. przeprowadzenia procedury związanej ze sprzedażą elementów bazaltowych i betonowych pochodzących z rozbiórek modernizowanego budynku fizjoterapii w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2013 48 14 czerwca powołania Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko  recepcjonisty na Przystani Wioślarskiej przy ul. Fabrycznej 3 w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2013 49 14 czerwca zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 1
2013 51 25 czerwca używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
2013 52 25 czerwca stypendium doktoranckiego, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2013 55 27 czerwca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2013/2014
2013 57 1 lipca powołania Komisji do spraw przekazania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jana Matejki 22
2013 58 2 lipca planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2013/2014
2013 59 2 lipca przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2013 60 29 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

Uchylone zarządzeniem nr 13/14 Rektora
2013 65 28 sierpnia powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup silnika do łodzi motorowej
2013 66 9 września rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne  studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2013/2014
2013 67 13 września powołania Komisji ds. podziału środków finansowych przyznanych przez Miasto Gorzów Wlkp. na bezzwrotną pomoc materialną dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w gorzowskim Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/13
2013 68 23 września powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014

Uchylone zarządzeniem nr 36/14 Rektora
2013 69 2 października określenia zakresu obowiązków Prorektora ds. Studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2013 70 3 października powołania Zespołu ds. sporządzenia projektu przydziału środków finansowych jednostkom organizacyjnym Uczelni na rok 2014
2013 71 10 października wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za naukę w szkole wyższej, zawieranych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ze studentami
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Uchylone zarządzeniem nr 34/14 Rektora
2013 72 17 października określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014
-
Załącznik

Uchylone zarządzeniem nr 18/14 Rektora
2013 73 25 października zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2013 76 18 listopada wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu „Regulaminu stron internetowych w domenie awf.poznan.pl”
-
Regulamin
2013 77 18 listopada obowiązkowych badań lekarskich osób zatrudnionych w Uczelni
-
Aneks nr 1/16
2013 78 21 listopada określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2013/2014

Uchylone zarządzeniem nr 38/14 Rektora
2013 79 25 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2013/2014
2013 81 3 grudnia powołania Komisji Konkursowej do oceny kandydatur na stanowisko kierownika Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia 
2013 82 5 grudnia dni wolnych od pracy
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody