UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zarządzenia Rektora z 2013r.

ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2013 1 2 stycznia zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 73
2013 2 7 stycznia powołania zespołu do oceny stopnia i jakości realizowanych zadań, ujętych zakresem obowiązków Kwestora Akademii
2013 3 7 stycznia powołania zespołu roboczego do wypracowania porozumienia dotyczącego  przydziału pomieszczeń zakładom mieszczącym się w budynku przy ul. J.Matejki 22
2013 4 7 stycznia powołania zespołu ds. opracowania specyfikacji technicznej do opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu dla celów zintegrowanego monitoringu obiektów poznańskiej części Akademii
2013 5 9 stycznia powołania Komisji weryfikacyjnej do oceny wykształcenia, wiedzy i umiejętności Pan Johanna Bassez w kontekście dydaktycznych potrzeb Uczelni
2013 6 14 stycznia powołania Zespołu ds. określenia zasad funkcjonowania Działu Obsługi Studenta w strukturach Uczelni
2013 7 16 stycznia określenia stawek wynagrodzenia dla pracowników spoza Akademii, prowadzących zajęcia ze studentami w klinikach, szpitalach i przychodniach
-
Aneks nr 1/13
2013 8 16 stycznia określenia kwoty podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Uchylone zarządzeniem nr 44/14 Rektora
2013 9 17 stycznia przeprowadzenia przeglądu dokumentów dotyczących spraw obronnych, przechowywanych w Kancelarii Niejawnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2013 10 28 stycznia powołania Biura Projektu do zarządzania Projektem pn.: „Uczelnia jutra – wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu”
2013 11 30 stycznia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
2013 12 31 stycznia powołania Zespołu ds. opracowania zasad realizacji programów kształcenia w formie samokształcenia studentów
2013 13 4 lutego określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe
i zlecone w roku akademickim 2012/2013
2013 14 13 lutego powołania Komisji ds. przejęcia placu budowy inwestycji pn.: „Modernizacja budynku dydaktycznego dla fizjoterapii w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orląt Lwowskich 4-6”
2013 15 14 lutego powołania Zespołu do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego  ochrony obiektów Akademii w Gorzowie Wlkp. przez podmiot zewnętrzny
2013 17 26 lutego powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu Studiów
2013 18 26 lutego zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mickiewicza 37
-
Aneks nr 1/13
2013 19 27 lutego systemu kontroli zarządczej w Akademii Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

-
Załącznik
2013 21 14 marca realizacji szkolenia obronnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu w 2013 roku
2013 22 14 marca likwidacji Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Łazach
2013 23 28 marca „Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu”
-
Regulamin
2013 26 28 marca powołania Zespołu ds. oceny obowiązujących w AWF planów i programów kształcenia oraz sporządzenia projektów ich korekt
2013 27 4 kwietnia określenia zasad gospodarowania sprzętem pn. projektory multimedialne
2013 28 8 kwietnia szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami
2013 29 8 kwietnia powołania Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydatów na stanowiska w administracji Akademii Wychowania Fizycznego  w Poznaniu
2013 30 9 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2012/2013
2013 31 10 kwietnia powołania Uczelnianego Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych  w Akademii Wychowania Fizycznego  im. E. Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/14
2013 32 11 kwietnia powołania Komisji ds. przeprowadzenia procedury związanej ze sprzedażą łodzi ratunkowej będącej na stanie Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Chycinie
2013 33 11 kwietnia przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014
2013 34 19 kwietnia wysokości wynagradzania osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na  rok akademicki 2013/2014
2013 36 8 maja Instrukcji windykacyjnej należności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Instrukcja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Aneks nr 1/16
2013 37 9 maja powołania Komisji ds. oceny ofert na najem pomieszczeń stołówki w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie
2013 38 9 maja podziału dotacji na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi
2013 39 16 maja powołania Zespołu ds. dyslokacji jednostek organizacyjnych Uczelni
2013 40 21 maja opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AWF w Poznaniu na rok akademicki 2013/2014
2013 43 27 maja powołania Komisji ds. przeprowadzenia procedury związanej ze sprzedażą elementów bazaltowych i betonowych pochodzących z rozbiórek modernizowanego budynku fizjoterapii w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2013 48 14 czerwca powołania Komisji Konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko  recepcjonisty na Przystani Wioślarskiej przy ul. Fabrycznej 3 w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
2013 49 14 czerwca zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 1
2013 51 25 czerwca używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
2013 52 25 czerwca stypendium doktoranckiego, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2013 55 27 czerwca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2013/2014
2013 57 1 lipca powołania Komisji do spraw przekazania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jana Matejki 22
2013 58 2 lipca planowania zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2013/2014
2013 59 2 lipca przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2013 60 29 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii

Uchylone zarządzeniem nr 13/14 Rektora
2013 65 28 sierpnia powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup silnika do łodzi motorowej
2013 66 9 września rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne  studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2013/2014
2013 67 13 września powołania Komisji ds. podziału środków finansowych przyznanych przez Miasto Gorzów Wlkp. na bezzwrotną pomoc materialną dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w gorzowskim Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/13
2013 68 23 września powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014

Uchylone zarządzeniem nr 36/14 Rektora
2013 69 2 października określenia zakresu obowiązków Prorektora ds. Studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2013 70 3 października powołania Zespołu ds. sporządzenia projektu przydziału środków finansowych jednostkom organizacyjnym Uczelni na rok 2014
2013 71 10 października wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za naukę w szkole wyższej, zawieranych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ze studentami
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Uchylone zarządzeniem nr 34/14 Rektora
2013 72 17 października określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014
-
Załącznik

Uchylone zarządzeniem nr 18/14 Rektora
2013 73 25 października zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2013 76 18 listopada wprowadzenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu „Regulaminu stron internetowych w domenie awf.poznan.pl”
-
Regulamin
2013 77 18 listopada obowiązkowych badań lekarskich osób zatrudnionych w Uczelni
-
Aneks nr 1/16
2013 78 21 listopada określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2013/2014

Uchylone zarządzeniem nr 38/14 Rektora
2013 79 25 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2013/2014
2013 81 3 grudnia powołania Komisji Konkursowej do oceny kandydatur na stanowisko kierownika Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia 
2013 82 5 grudnia dni wolnych od pracy