ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2012 5 26 stycznia określenia stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i zlecone w roku akademickim 2011/2012
2012 7 2 lutego obowiązkowych szkoleń pracowników administracji Akademii w zakresie obsługi programów MS Word i MS Excel
2012 11 20 lutego publikacji dokumentu pn.: "REJESTR RYZYK" w AWF w Poznaniu
-
Załącznik nr 1
2012 15 5 marca zakładowej tabeli norm zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej
-
Załącznik
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/16
2012 21 20 marca przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013
2012 22 26 marca wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia, zawieranej przez AWF w Poznaniu ze studentami
-
Załącznik
2012 23 2 kwietnia organizacji pracy w Uczelni w majowym okresie świątecznym od 30 kwietnia do 4 maja 2012r.
2012 24 2 kwietnia powołania Komisji ds. oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w AWF
-
Aneks nr 1/15
Aneks nr 2/16
2012 25 3 kwietnia obozów wędrownych i specjalistycznych ćwiczeń terenowych oraz letnich obozów dydaktycznych studentów w roku akademickim 2011/2012
2012 26 11 kwietnia zakazu pracy w warunkach bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy pracownikiem Uczelni, a zatrudnionym w Niej jego małżonkiem, krewnym, powinowatym oraz osobę pozostającą w stosunku  przysposobienia opieki lub kurateli
2012 28 17 kwietnia powołania Zespołu ds. dyslokacji jednostek organizacyjnych Uczelni
2012 29 17 kwietnia wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony
2012 35 8 maja "Regulaminu Udzielania Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w AWF w Poznaniu"
-
Regulamin ZFŚS

Uchylone Zarządzeniem nr 23/13 Rektora
2012 40 9 maja zmiany zasad opracowywania projektów reorganizacji Uczelni
2012 41 9 maja rejestracji pełnomocnictw  i upoważnień
2012 42 9 maja powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
-
Aneks nr 1/15
2012 44 14 maja o sprostowaniu błędu
2012 45 28 maja powołania Komisji ds. oceny stanu zatrudnienia pracowników dydaktycznych w kontekście aktualnych potrzeb Uczelni
2012 46 30 maja "Regulaminu przyznawania zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom AWF w Poznaniu"
-
Regulamin

Uchylone zarządzeniem nr 52/13 Rektora
2012 47 31 maja rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2012/2013
2012 48 5 czerwca powołania Komisji Doktoranckiej
2012 50 20 czerwca zawieszenia dokonywania zakupów w Uczelni
2012 51 25 czerwca powołania Komisji ds. zatrudniania w Zespole Nauczania Języków Obcych
2012 52 26 czerwca opłat z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego i postępowania habilitacyjnego w Uczelni oraz wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora przez osoby niebędące pracownikami Akademii
-
Aneks nr 1/12

Uchylone zarządzeniem nr 10/15 Rektora
2012 53 26 czerwca rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2012/2013
2012 56 26 czerwca zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością AWF w Poznaniu położonej przy ul. Rybaki 19
2012 57 17 lipca powołania Komisji do wyboru kierownika Studium Wychowania Fizycznego Akademii
2012 58 19 lipca gospodarowania majątkiem trwałym
-
Załącznik
2012 59 30 lipca opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 i inne czynności związane ze studiami w Akademii
-
Aneks nr 1/12
2012 60 1 sierpnia zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością AWF w Poznaniu położonej w Łazach przy ul. Słonecznej 20
2012 61 8 sierpnia Stypendium Doktoranckiego i Stypendium dla Najlepszych Doktorantów
-
Aneks nr 1/12
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Uchylone zarządzeniem nr 52/13 Rektora
2012 65 4 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013
2012 66 4 października powołania Komisji Doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorantom AWF w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013
2012 67 9 października powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/14
Aneks nr 3/15

Uchylone zarządzeniem nr 32/16 Rektora
2012 68 9 października powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na kadencję w latach 2012-2016

Uchylone Zarządzeniem nr 77/12 Rektora
2012 69 9 października powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/13
Aneks nr 3/14

Uchylone zarządzeniem nr 31/16 Rektora
2012 70 9 października powołania Komisji ds. wdrożenia kontroli zarządczej AWF w Poznaniu na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13

Uchylone zarządzeniem nr 33/16 Rektora
2012 71 9 października powołania Komitetu Wydawniczego na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/14

Uchylone zarządzeniem nr 34/16 Rektora
2012 72 9 października powołania Uczelnianej Komisji Socjalnej Pracowników na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13

Uchylone zarządzeniem nr 35/16 Rektora
2012 73 9 października wysokości wynagradzania osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2012/2013
2012 74 9 października powołania rzeczników dyscyplinarnych Uczelni na kadencję w latach 2012-2016

Uchylone zarządzeniem nr 30/16 Rektora
2012 75 18 października określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013
-
Załączniki

Uchylone Zarządzeniem nr 81/12 Rektora
2012 77 25 października powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na kadencję w latach 2012-2016
-
Aneks nr 1/13
Aneks nr 2/14
Aneks nr 3/14
Aneks nr 4/14
Aneks nr 5/15
Aneks nr 6/15

Uchylone zarządzeniem nr 37/16 Rektora
2012 78 6 lisopada zasad i trybu zbycia nieruchomości będącej własnością AWF w Poznaniu położonej w Poznaniu przy ul. Jana Matejki 22
2012 80 7 listopada powołania Rady Bibliotecznej na kadencję w latach 2012-2016

Uchylone zarządzeniem nr 36/16 Rektora
2012 81 8 listopada określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013
-
Załączniki
2012 83 30 listopada szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
2012 84 30 listopada zimowych obozów szkoleniowych dla studentów w roku akademickim 2012/2013
2012 85 4 grudnia powołania Komisji ds. weryfikacji zapotrzebowań na zakup sprzętu komputerowego na kadencję 2012 – 2016
-
Aneks nr 1/14
2012 86 5 grudnia przeprowadzenia inwentury zdawczo - odbiorczej  pomieszczeń Hali Gier Sportowych i budynku Pływalni przy ul. Droga Dębińska 10C
2012 88 17 grudnia dni wolnych od pracy
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody