ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2015 83 27 stycznia zmieniająca uchwałę nr  120/11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego  w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2012 – 2016
2015 84 27 stycznia zmieniająca uchwałę nr  3/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia  3 października 2012r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012 – 2016 oraz określenia zadań
2015 85 27 stycznia przyjęcia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2015 86 27 stycznia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
-
Załączniki
2015 87 17 marca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu Uczelni
2015 88 17 marca uchwalenia Statutu Uczelni
-
Załącznik
2015 89 17 marca utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu kierunku studiów "Taniec w kulturze fizycznej" na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym
2015 90 17 marca przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku Taniec w kulturze fizycznej prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym
-
Załącznik
2015 91 21 kwietnia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego  im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademickim 2015/2016
2015 92 21 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 3/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 3 października 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012–2016 oraz określenia zadań
2015 93 21 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 60/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego  im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2015/2016
2015 94 21 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 128/12  Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania
2015 95 19 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017
2015 96 19 maja określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2015/2016
2015 97 19 maja zmieniająca uchwałę nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2015 98 19 maja zmieniająca uchwałę nr 128/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania
2015 99 19 maja utworzenia interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiów II stopnia na kierunku Neurobiologia o profilu ogólnoakademickim
2015 100 19 maja określenia efektów kształcenia dla kierunku Neurobiologia prowadzonego na interdyscyplinarnych, międzywydziałowych studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim
2015 101 19 maja zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia II stopnia kierunku Neurobiologia w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017
2015 102 19 maja zmieniająca uchwałę nr 86/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
2015 103 23 czerwca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2014
2015 104 23 czerwca uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Uczelni na 2015 rok
2015 105 23 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2015 106 23 czerwca zmieniająca uchwałę nr  3/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia  3 października 2012r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012–2016 oraz określenia zadań
2015 107 23 czerwca zmieniająca uchwałę  nr 143/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2015 108 23 czerwca zmieniająca uchwałę  nr  128/12  Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania
2015 109 29 września zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2014/2015
2015 110 29 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2015/2016 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2015 111 29 września wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załączniki
2015 112 29 września wyboru kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
2015 113 29 września wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy Pływalni i Hali Gier Sportowych
2015 114 17 listopada stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2015 115 17 listopada wyborów w Akademii na kadencję w latach 2016–2020
2015 116 17 listopada powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2016–2020
2015 117 17 listopada zmieniająca uchwałę nr 111/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 5
2015 118 17 listopada sprawie wyboru biegłego rewidenta
2015 119 15 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2015 rok
2015 120 15 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2016
-
Załącznik
2015 121 15 grudnia korekty bilansu Uczelni za 2013 rok
2015 122 15 grudnia utworzenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody